A Bittera & Tóth Ügyvédi Irodát dr. Bittera Csaba és dr. Tóth Péter alapította 2009-ben. Előzőleg a partnerek közel egy évtizeden keresztül külön utakon járva egyrészt a közigazgatásban, másrészt gazdasági társaságok jogtanácsosaiként szereztek tapasztalatot. Együttműködésük kezdetén többedmagukkal, egy kiváló szakmai csapat meghatározó részeként, jogtanácsosként látták el a magyar gazdasági élet egyik meghatározó multinacionális gazdasági társaságának számos jogterületet érintő jogi képviseletét. Az elmúlt években az Iroda tagjai speciális tudást és tapasztalatot szereztek a légiközlekedés és repülőtér üzemeltetési jogban, illetve a kollektív és egyéni munkajogban.

B&T Aviation

Tekintse meg kiadványunkat.

A Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda a 2/2006. (III.20.) MÜK Szabályzat („Szabályzat") alapján létrehozott ügyvédi társulás jogi formájában működik. A Társulás neve: BTS Partners Ügyvédi Társulás. Az ügyvédi társulás tagjai:

  • Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda mint vezető iroda;
  • Slujtner Ügyvédi Iroda mint társiroda.

Az ügyvédi társulásban részt vevő ügyvédek és ügyvédi irodák jogaira, kötelezettségeire és felelősségére az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény és a Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

BTS Partners